Revain logoHome Page
Bewertungen
neo Logo

Kỹ năng của người khởi sự: hãy bỏ qua những kỹ năng thông thường mà tập trung vào các kỹ năng đặc thù của ngành kinh doanh đó. + Những kỹ năng mà người khởi sự có đạt trình độ nào? + Nếu người khởi sự chưa có những kỹ năng đó, để có được chúng, người khởi sự phải cố gắng ở mức độ nào? - Khả năng xâm nhập thị trường: Hãy tính đến cả những chi phí để tham gia kinh doanh và những rào cản cạnh tranh người khởi sự có thể gặp phải. Điểm 0 bị cạnh tranh mạnh, điểm 2 có sự thâm nhập hạn chế, điểm 4 có cả đối thủ cạnh tranh lớn và nhỏ, và điểm 6 không có hạn chế nào đối với sự thâm nhập. - Tính độc đáo: Tính độc đáo không nhất thiết phải mang ý nghĩa không có ai cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cùng loại; mà nó có ý nghĩa rằng không có ai cung cấp sản phẩm/dịch vụ theo cách mà người khởi sự cung cấp hoặc hàm ý rằng không có ai sẽ cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong khu vực kinh doanh của người khởi sự. Tổng hợp điểm đối với tất cả các ý tưởng về sản phẩm/dịch vụ kinh doanh được thể hiện ở bảng 2. b) Bước 2: Lựa chọn ý tưởng kinh doanh Ở bước này cần tính tổng số điểm và lựa chọn các ý tưởng kinh doanh có thể đưa vào triển khai thực tế. Sau khi đã xác định được tổng số điểm cho từng ý tưởng, bước này sẽ khoanh vùng, loại bỏ các ý tưởng kinh doanh không phù hợp. Tiêu chuẩn loại bỏ các ý tưởng không phù hợp như sau: - Loại bỏ các ý tưởng kinh doanh có tổng số điểm nhỏ hơn 20 - Loại bỏ các ý tưởng mà không đạt được điểm 4 ở từng tiêu chí - Loại bỏ các ý tưởng không đạt được ít nhất là điểm 6 ở tiêu chí độc đáo.Siehe vollständige Bewertung

vuong tuyen photo

vuong tuyent.

Novice Writer
1 Ebene
1 Bewertung
-4 Karma
0 followers

Biografie

Beitritt zu August 29, 2018